Preserving Armenia One Vote at a Time!
Boxing / Kick Boxing Competition - August 20, 2022 - BELT MATCH - WATCH LIVE AT Olimpiakan College
TIRAN's PLUG ON CRYPTO TIRAN's PLUG ON CRYPTO

Boxing Match - August 20, 2022 - Yuri Sakunts VS. Narek Gevorgyan - BELT MATCH - WATCH LIVE AT Olimpiakan College

Professional K1 Federation Youth Competition: Ashot Matevosyan - 53KG VS. Ashot Movsisyan 53KG - KICK BOXING CHAMPIONSHIP

Professional K1 Federation Youth Competition: Hayk Grigoryan - 42KG VS. Levon Kocharyan 53KG - KICK BOXING CHAMPIONSHIP

Professional K1 Federation Youth Competition: Hrach Grigoryan - 51KG VS. TBD 53KG - KICK BOXING CHAMPIONSHIP

Location: https://www.facebook.com/olimpiakancollege

Օգոստոսի 20-ին ժամը 10.00ից 20.00 օլիմպիական հերթափոխի քոլեջ,Արամ Մանուկյան 31